تماس بگیرید: 02188853755
مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا
موشن گرافیک کنوانسیون مبارزه با فساد

موشن گرافیک کنوانسیون مبارزه با فساد

مشتری: ششمین همایش مبارزه با فساد

دسته بندی: موشن گرافیک


موشن گرافیک کنوانسیون مبارزه با فساد| سناریو: مهدی فلاحیلان| گفتارمتن: کیارش باستانی | به سفارش ششمین همایش مبارزه با فساد | مجری‌طرح: مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا