تماس بگیرید: 02188853755
مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا
سردار شهید علی ییلاقی اشرفی

سردار شهید علی ییلاقی اشرفی

مشتری: ستاد بزرگداشت سردار شهید علی ییلاقی اشرفی

دسته بندی: موشن گرافیک


موشن گرافیک شهید دکتر محسن فخری زاده | سناریو: رضا پورحسین | گفتارمتن: کیارش باستانی | انیمیت: رضا زاهدیان | پخش از شبکه های دو، سه و افق | به سفارش ستاد بزرگداشت سردار شهید علی ییلاقی اشرفی | مجری‌طرح: مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا