تماس بگیرید: 02188853755
مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا
تیزر تبلیغاتی رستوران سلمان فارسی

تیزر تبلیغاتی رستوران سلمان فارسی

مشتری: رستوران سلمان فارسی

دسته بندی: تیزر و آنونس


تیزر تبلیغاتی رستوران سلمان فارسی، اولین رستوران مکانیزه ایران | تصویربرداری: محمد پورمهدی | دستیار تصویربرداری: مهدی شکری | تدوین: کیارش باستانی | تهیه شده در: مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا