تماس بگیرید: 02188853755
مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا
شهید دکتر محسن فخری زاده

شهید دکتر محسن فخری زاده

مشتری: برنامه تلویزیونی پرونده ویژه شبکه سه

دسته بندی: موشن گرافیک


 

موشن گرافیک شهید دکتر محسن فخری زاده | گفتارمتن: کیارش باستانی | به سفارش: برنامه تلویزیونی پرونده ویژه | شبکه سه | مجری‌طرح: مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا