تماس بگیرید: 02188853755
مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا
قدس خونبهایت | گزارش نصب اولین دیوار نگاره میدان فلسطین

قدس خونبهایت | گزارش نصب اولین دیوار نگاره میدان فلسطین

مشتری: مرکز رسانه و عملیات ویژه سازمان تبلیغات اسلامی

دسته بندی: تولیدات تصویری


قدس خونبهایت | گزارش نصب اولین دیوار نگاره میدان فلسطین | تصویربرداری و تدوین: محمد پورمهدی | به سفارش: مرکز عملیات رسانه ای سازمان تبلیغات اسلامی | مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا