تماس بگیرید: 02188853755
مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا
روایت خدمت رسانی هیئت فدائیان حسین(ع)اصفهان در مقابله با ویروس کرونا

روایت خدمت رسانی هیئت فدائیان حسین(ع)اصفهان در مقابله با ویروس کرونا

مشتری: گروه اجتماعی شبکه سه(برنامه تلوزیونی به توان ما) و سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی

دسته بندی: تیزر و آنونس


 
ویدئو کامنت روایت خدمت رسانی هیئت فدائیان حسین(ع)اصفهان در مقابله با ویروس کرونا (جهاد تعطیلی ندارد) ا  کامپوزیت و اجرا:میثم بذری  ا به سفارش: گروه اجتماعی شبکه سه(برنامه تلوزیونی به توان ما) و سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی  I تهیه شده در مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا  ا  www.AVINMEDIA.ir  ا  info@AVINMEDIA.ir  ا  02128424546