تماس بگیرید: 09119993224
مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا
موشن گرافیک کنوانسیون مبارزه با فساد (2)

موشن گرافیک کنوانسیون مبارزه با فساد (2)

دسته بندی: موشن گرافیک


 
موشن گرافیک کنوانسیون مبارزه با فساد (2) l سناریو : مهدی فلاحیان ا کامپوزیت و اجرا:امین ملک زاده  ا گفتار متن:کیارش باستانی I تهیه شده در مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا  ا  www.AVINMEDIA.ir  ا  info@AVINMEDIA.ir  ا  02128424546