تماس بگیرید: ۰۲۱-۲۸۴۲۴۵۴۶
مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا
واجب سمبلیک

واجب سمبلیک

دسته بندی: موشن گرافیک


 
موشن گرافیک واجب سمبلیک ا سناریو: سید صادق موسوی ا کامپوزیت و اجرا: حسین صالحی ا گوینده: کیارش باستانی ا به سفارش: شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور ا تهیه شده در مرکز هنری رسانه ای آوین مدیا ا www.AVINMEDIA.ir ا info@AVINMEDIA.ir ا 02128424546