خدا علی رو طلب کرده | بخشی از روایتگری حاج حمید پارسا

روح ایثار و اوج مقاوت و از خود گذشتی یعنی همین برادرانی که باهم در عملیات شهید می شدند. مثل شهیدان احمد و اسماعیل رجبی، حامد و محمود نعمتی، علی و حسینعلی نظیر فخر، ناصر و محمد رضا لاری که در عملیات والفجر یک باهم شهید شدند. نمونه ی دیگری از این برادران شهید محمد علی و حسین زارعین هستند.
هشتگ ها:
#حاج حمید پارسا #دفاع مقدس #شهدا #آوین مدیا #روایت فتح

مشاوره با کارشناسان آوین مدیا

کاری که ما انجام می دهیم

اشتراک در شبکه های اجتماعی

http://avinmedia.ir/?p=1270